English
Search icon
LIVE CHAT
header image

Център за клиенти

Често задавани въпроси

Шестцифреният активационен код се намира във Вашето банково извлечение, в основанието за извършената трансакция. Ако липсва, следва да се обърнете към банката - издател на Вашата карта.

2Поддържа ли го моят телефон?

Mobi-B работи на различни видове мобилни устройства. Всичко, от което имате нужда, е:

  • Апаратът да поддържа една от следните платформи: Google Android™ (v. 2.3 и нагоре), Apple iPhone® (iOS v. 8 и нагоре), Microsoft Windows Phone™ (8 и нагоре);
  • Да е активиран мобилен Интернет (или да сте свързани към WiFi мрежа с Интернет).

3Mobi-B поддържа ли се от моята банка?

За да ползвате услуги в Mobi-B, Вашата банка трябва да е участник в системата.

Списък с всички банки участници

4Как мога да изпращам пари през Mobi-B?

Mobi-B Ви позволява да превеждате пари през Вашия мобилен телефон както до приятел в Mobi-B, така и до произволен получател, като единственото изискване е той да разполага с мобилен телефонен номер.

За да изпратите пари до произволен получател, изберете меню "Преводи" > "Cash-M Превод". Получателят ще може да изтегли сумата в брой без карта на всеки банкомат, който поддържа услугата Cash-M. За да наредите превода, е необходимо да въведете сума до 400 лв. и кратна на 10, както и избран от Вас 4-цифрен код, който да съобщите на получателя, за да получи сумата на банкомат.

От меню "Преводи" > "P2P Превод" можете да изпратите пари до друг потребител, който има регистрация в Mobi-B. Обърнете внимание, че е необходимо получателят предварително да е въвел в приложението си IBAN от банка участник в Mobi-B, изписан с главни букви, от меню "Настройки" > "IBAN".

БОРИКА АД не носи отговорност за грешно въведени IBAN.

5Ако днес изпратя пари през Mobi-B, кога те ще пристигнат при получателя?

Получателят ще получи веднага SMS, който ще го извести, че към него има изпратени пари от друг участник в Mobi-B, както и от кой участник е направеният превод.

Преведената сума ще е достъпна за получателя след сетълмент, който се извършва по правилата на БОРИКА и на банката.

Сетълментът на приетите от БОРИКА транзакционни файлове се изпълнява два пъти на ден – в 09:30 и 14:00 часа.

Ако изпратите пари през Mobi-B от 00:30 ч. до 11:00 ч. и получателят е посочил IBAN на сметка в същата банка, която е издала картата на изпращача, то БОРИКА ще обработи и  подаде тази транзакция към банката и получателят ще има парите преди 14 ч. на същия ден;
Ако изпратите пари през Mobi-B от 00:30 ч. до 11:00 ч. и получателят е посочил IBAN на сметка в банка участник в Mobi-B,  но различна от банката на изпращача, то БОРИКА ще обработи и  подаде тази информация в 14:00 ч. и парите ще са на разположение на получателя до края на същия ден;
Ако изпратите пари през Mobi-B от 11:00 ч. до 00:30 ч. и получателят е посочил IBAN на сметка в същата банка, която е издала картата на изпращача, то БОРИКА ще обработи и  подаде тази транзакция към банката и получателят ще има парите преди 12 ч. на следващия ден;
Ако изпратите пари през Mobi-B от 11:00 ч. до 00:30 ч. и получателят е посочил IBAN на сметка в банка участник в Mobi-B, но различна от банката на изпращача, то БОРИКА ще обработи и подаде тази информация в 9:30 ч. на следващия ден и парите ще са на разположение на получателя след 12 ч. на този ден;
Ако преводът е заявен в почивен ден или след 11:00 часа в работен ден преди почивен ден, сетълментът се извършва в 09:30 часа на първия работен ден след почивните дни и преводът ще е на разположение на получателя до обяд на този ден (ако сметката е в същата банка като наредителя) или до края на този ден (ако сметката е в банка, различна от тази на наредителя).

6Не мога да изпратя пари до приятел в Mobi-B, защо?

Обърнете внимание, че, за да изпращате пари до приятел в Mobi-B, трябва да са налице следните условия:

  • Получателят да има регистрация в Mobi-B с телефонния номер, който посочвате при въвеждане на превода;
  • Получателят да е въвел IBAN за получаване на пари от меню "Настройки" > "IBAN";
  • Да разполагате с наличност по картата, от която правите превода (зададената от Вас "Карта по подразбиране").

7Какви са изискванията за IBAN за получаване на пари?

IBAN за получаване на пари се въвежда от меню "Настройки" > "IBAN".

IBAN трябва да е на сметка в банка участник в Mobi-B. Необходимо е да е изписан с главни букви.

БОРИКА АД не носи отговорност за грешно въведени IBAN.

8Услугите в Mobi-B заплащат ли се?

БОРИКА АД не начислява такса за абонамент за Mobi-B. 

Банката издател на картата начислява такса за услугите "Баланс", "Последни 5 транзакции", "Cash-M Превод" и "P2P Превод" (превод до приятел в Mobi-B). Допълнителна информация за таксите по тези услуги можете да получите от Вашата банка.

Услугите "Заключване и отключване на карта" и "Генериране на динамичен CVC/CVV 2 код" са безплатни за всички картодържатели на банките участници в Mobi-B.

9Как да регистрирам втора карта?

За да добавите карта, Вие просто трябва да генерирате активационен код (на банкомат или онлайн). Картата ще се появи във Вашето приложение като неактивна; щом въведете активационния код, получен от банкомата или банковото извлечение, Вие ще можете да ползвате картата.

10Мога ли да си изтрия картата?

Да. Вие можете да изтриете карта от меню "Настройки" > "Карти".

11Мога ли да добавя вече изтрита карта?

Да. Моля последвайте стандартна процедура за регистрация през банкомат или онлайн.

12Какво да правя, ако ми откраднат картата?

В случай че e открадната физическата пластика, то Вие трябва да следвате политиката на издателя на картата (Вашата банка). За по-голяма сигурност можете да използвате Mobi-B да заключите откраднатата карта, но това не прекратява Вашите задължения да уведомите банката издател на картата.

13Колко карти мога да регистрирам? Колко струва?

Вие можете безплатно да регистрирате неограничен брой карти в едно приложение. Единственото изискване е те да са издадени от банки участници в Mobi-B.

14Какво означава да заключа картата?

Това означава, че никой не може да използва картата:

  • да тегли пари;
  • да извършва плащания;
  • да получава справки за наличност и последни 5 транзакции.

Заключването на картата защитава Вашата карта от неправомерна употреба и гарантира, че само този, който може да я отключи, има възможност да я ползва.

15Блокирах си приложението. Какво да правя?

Mobi-B се блокира, ако въведете Вашата парола грешно повече от 3 пъти. В този случай трябва да преминете процедура по отблокиране, която е същата като процедурата за регистрация на карта. 

Това означава, че Вие трябва да посетите банкомат или да отидете на страницата за онлайн регистрация. Използвайте една от картите, която сте регистрирали по-рано в Mobi-B.

16Имам нов телефон, мога ли да продължа да използвам Mobi-B?

В случай че подмените Вашия мобилен телефон, Вие трябва отново да изтеглите Mobi-B и да преминете през процедурата по регистрация (на банкомат или онлайн). Моля ползвайте една от картите, които са били регистрирани. Не е необходимо да е точно първата регистрирана карта.

Mobi-B ще Ви разпознае като съществуващ клиент и ще прекрати достъпа на стария мобилен телефон до приложението и ще прехвърли Вашия абонамент и карти на новия мобилен телефон.

17Смених си номерa, мога ли да продължа да използвам Mobi-B?

В случай че подмените Вашия мобилен номер, а апаратът е същият, тогава е необходимо да изтриете мобилното приложение, да изтеглите Mobi-B от съответния мобилен „магазин“ и да преминете процедурата по регистрация (на банкомат или онлайн) отново. Моля ползвайте една от картите, които са били регистрирани. Не е необходимо да е точно първата регистрирана карта.

Mobi-B ще Ви разпознае като съществуващ клиент и ще прекрати достъпа на стария мобилен номер до приложението и ще прехвърли Вашия абонамент и карти на новия мобилен номер.

18Имам нов номер и нов телефонен апарат, мога ли да продължа да използвам Mobi-B?

В случай че подмените Вашия мобилен номер и Вашия мобилен телефон едновременно, е необходимо да изтеглите Mobi-B на новия си мобилен телефон от съответния мобилен „магазин“ и да преминете процедурата по регистрация (на банкомат или онлайн) отново. Моля ползвайте една от картите, които са били регистрирани. Не е необходимо да е точно първата регистрирана карта.

Mobi-B ще Ви разпознае като съществуващ клиент и ще прекрати достъпа на стария мобилен номер до приложението и ще прехвърли Вашия абонамент и карти на новия мобилен телефон.

Обърнете внимание, че, ако банката е преиздала Вашата карта с нов номер вследствие на кражба или загуба, тогава Mobi-B няма да може да разпознае Вашата регистрация, тъй като няма да отговарят нито картата, нито телефонният номер.

19Какво да правя, ако телефонът ми се повреди, а картата ми е заключена?

В случай че сте заключили картата си от Mobi-B, а телефонът Ви се повреди, е необходимо да се обърнете към банката издател на картата за съдействие по отключването й.

20Какво да правя, ако телефонът ми се повреди, а статичният CVC/CVV 2 код е забранен?

В случай че сте забранили употребата на статичния CVC/CVV 2 код за картата си от Mobi-B, а телефонът Ви се повреди, е необходимо да изтеглите Mobi-B на новия си мобилен телефон от съответния мобилен „магазин“ и да преминете процедурата по регистрация отново, но задължително на банкомат, тъй като за тази операция няма да Ви е необходим CVC/CVV 2 код.

Mobi-B ще Ви разпознае като съществуващ клиент и ще прекрати достъпа на стария мобилен телефон до приложението и ще прехвърли Вашия абонамент и карти на новия мобилен телефон.

По този начин ще получите отново възможност да контролирате употребата на статичния CVC/CVV 2 код и да си генерирате динамичен такъв за всяка транзакция в Интернет.

21Услугата Cash-M не е активна за картата ми, каква е причината?

В случай че бутонът "Cash-M Превод" в меню "Преводи" на приложението Ви е неактивен (в сив цвят), това означава, че банката издател на Вашата карта не е активирала услугата "Нареждане на Cash-M превод през Mobi-B" за карти като Вашата. Моля, обърнете се към банката издател на картата си за съдействие.

22Моят мобилен оператор поддържа ли Mobi-B?

Mobi-B е приложение, което не е обвързано с мобилния оператор. Единственото изискване е да сте активирали мобилен Интернет или да сте свързани към WiFi мрежа с Интернет. В случай че не сте активирали настройките за мобилен Интернет на Вашето устройство, се свържете с Вашия мобилен оператор. Имайте предвид, че използването на мобилен Интернет се заплаща според тарифата на Вашия оператор.

23Трябва ли да сменя SIM картата си, за да ползвам Mobi-B?

Не. Mobi-B е приложение, което не е обвързано със SIM картата. Единственото изискване е да разполагате с една от поддържаните мобилни платформи: Аpple iPhone® (iOS v. 6 -10) или Microsoft Windows Phone™ (8 и нагоре), както и да изтеглите и инсталирате приложението.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41

и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Свалете приложението

Имате запитване

captcha image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни