Защитете се!

Заключвайте и отключвайте картите си по всяко време

Заключване и отключване на карта

С Mobi-B Вие можете във всеки един момент да контролирате кога Ваша карта може да се използва. Заключването на картата има ефект не само за мобилния портфейл, но и за самата пластика. Когато заключите Вашата карта, тя не може да бъде използвана никъде: не могат да се теглят пари, не могат да се извършват плащания, не могат да се получават справки за наличност и последни 5 транзакции. По този начин Вашите карти са защитени от неправомерна употреба. За да използвате пак картата, е необходимо да я отключите, което може да стане от мобилния телефон. 

 

Последни 5 транзакции

С Mobi-B можете да контролирате Вашите разходи по всяко време и навсякъде. Прегледът на последни 5 транзакции дава възможност да видите кога са теглени пари, прехвърляни средства или е направена дадена покупка. Информацията се обновява в реално време и е актуална към момента на проверката.

 

Баланс

Следенето на наличностите по карта никога не е било толкова лесно. Необходимо е само да изберете карта и "Наличност" от менюто. Mobi-B ще Ви даде информация за сумата, с която разполагате. 

Генериране на динамичен CVC/CVV 2 код

CVC/CVV 2 код са последните три цифри, изписани на гърба на Вашата карта, които обичайно е необходимо да въведете при плащане в Интернет. В Mobi-B Вие имате възможност да си генерирате динамичен CVC/CVV 2 код за всяко плащане в Интернет. При генерирането на такъв код следва да зададете период на неговата валидност – 15, 30, 45 или 60 минути, както и да укажете режима на използване на статичния CVC/CVV 2 код, който е изписан на гърба на Вашата карта. Трябва да посочите дали статичният код да бъде разрешен или забранен за използване, т.е. дали да се разрешават и транзакции, при които е посочен статичния CVC/CVV 2 код.

Обърнете внимание, че, независимо от избрания период на валидност, с генерирания от Вас CVC/CVV 2 код ще бъде одобрена само една транзакция, и то първата транзакция, която постъпи след генерирането на кода, без значение дали използването на статичния код е разрешено или забранено.

Изпращайте пари

Вие можете лесно и бързо да изпращате пари до други потребители в Mobi-B по всяко време. Изпращането на пари става, като изберете съответната услуга и контакт, на когото желаете да изпратите пари. Задължително е получателят да е регистриран в Mobi-B и да е въвел IBAN за получаване на пари. В случай, че някое от условията не е изпълнено, Mobi-B ще сигнализира. 

Парите ще пристигнат от Вашата карта по сметка на получателя. Той ще получи SMS, който ще го извести за направения превод, а Вие ще получите резултата от превода на Вашия мобилен телефон. Преведената сума ще е достъпна за получателя след сетълмент, който се извършва по правилата на БОРИКА и на банката.

Cash-M превод

Тази услуга позволява да изпратите пари от Ваша банкова карта до произволен получател, като единственото изискване е той да разполага с мобилен номер. Системата известява получателя чрез SMS съобщение до телефонния му номер и той може да изтегли преведената до него сума в брой на всеки банкомат, който поддържа услугата Cash-M.

Необходимо е да въведете телефонен номер, сума (до 400 лв. и кратна на 10) и 4-цифрен код по Ваше желание, както и да посочите дали желаете да получите разписка (SMS съобщение), когато получателят изтегли изпратената от Вас сума на банкомат.

2017 БОРИКА АД All rights Reserved