Регистрирай се!

Регистрирай се лесно и бързо на банкомат или онлайн

Необходимо е да използваш кредитна или дебитна карта на банка участник в Mobi-B

Регистрирайте се онлайн

Регистрирайте се онлайн, като последвате формата за регистрация. Въведете телефонен номер по примера 0ххх 000 000. Бутонът "Регистрирай" ще Ви отведе на страницата за плащания на БОРИКА, където ще бъде извършена транзакция на стойност 1 лв. Той ще бъде върнат в рамките на 24 часа. Трябва да проверите банковото си извлечение (онлайн или в банката). В основанието за трансакцията на този 1 лв. ще намерите активационен код. Въведете го във Вашето приложение и активирайте Mobi-B.

Въведете вашият телефонен номер
  1. Регистрирай

Регистрирай се на банкомат

Регистрирайте се на банкомат в няколко лесни стъпки. Изберете банкомат на банка участник в Mobi-B. Представете Вашата карта и изберете меню "Регистрации - Mobi-B". Въведете мобилен номер и банкоматът ще отпечата активационен код. Използвайте кода, за да активирате Вашето приложение.

2017 БОРИКА АД All rights Reserved