За нас

БОРИКА АД гарантира най-високи нива на сигурност и надеждност за

оперираните от нея услуги!

За нас

БОРИКА АД е акционерно дружество, собственост на Българска Народна Банка и търговските банки в страната. Компанията удовлетворява потребностите на своите акционери и клиенти като покрива и поддържа високи стандарти за качество, надеждност и сигурност.

БОРИКА АД развива и поддържа основната информационно-технологична инфраструктура на платежната индустрия в България. Главни приоритети на компанията са разработването, развитието и оперирането на платежни системи. Те осигуряват на участниците в тях качествени, надеждни, разнообразни и иновативни платежни услуги, които да бъдат предлагани на крайните клиенти – физически и юридически лица.

БОРИКА АД създава услуги, които оптимизират бизнес процесите посредством използването на модерни технологии и доказани модели. БОРИКА АД разработва и висококачествени софтуерни решения, които отговарят на нуждите на клиентите при автоматизирането на специфични дейности във финансовата сфера.

БОРИКА АД активно работи за създаване на електронни технологии и бизнес решения, насочени към опазването на околната среда.

БОРИКА АД разполага с общо 28 офиса – централен и търговски в гр. София и 26 регионални представителства във всички областни градове.

2017 БОРИКА АД All rights Reserved